cassiopeia@frederiksberg.dk 38 211 260

Respekt

Vi har en åben og anerkendende dialog.
Vi respektere hinandens forskellighed.

Dannelse

Vi stimulerer selvstændighed.
Vi motivere til refleksion.
Vi bygger broer.

Trivsel

Vi spreder godt humør.
Vi er nysgerrige.
Vi er nærværende.

Faglighed

Vi sikrer, at alle aktiviteter er understøttet pædagogisk.
Vi er rummelige og fleksible.
Vi sætter pædagogik over personlige interesser.

Fællesskab

Vi stimulerer social læring.
Vi er én klub og samarbejder på tværs.
Vi har respekt og udnytter hinandens kompetencer.

Feb. 2020 Kære forældre på 3. årgang. Vi glæder os til at jeres børn snart skal starte i klub....
I påsken (6-8 april) er der åbent fra kl. 9-17 i klubben.Alle børn og unge fra Frederiksberg er velkomne....