cassiopeia@frederiksberg.dk 38 211 260

A gruppen

A-gruppen er et kombineret skole og fritidstilbud til børn med ADHD eller lignende. Fritidsklubtilbuddet for børn og unge fra 3/4. kl. til og med 7. kl. er placeret i Cassiopeia. Afhængig af klassetrin og eller modenhed er børnene tilknyttet enten FK, JK eller UK.
Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i muligheden for inklusion og i værdibegreber som; gensidig respekt, værdighed, medbestemmelse og rummelighed.
Vi sætter fokus på; muligheder frem for begrænsninger og udvikling af personlige styrker.
Klubtilbuddet til alle nystartende FK børn skal tilgodese børnenes individuelle behov for struktur, og så vidt muligt også tage højde for at aktiviteter kan foregå i rolige og eller overskuelige miljøer.
Overgangen mellem FK og JK, tilstræbes at ske klassevis og følger Cassiopeias generelle tidspunkter for overgange.
For alle A-gruppebørn gælder i videst mulig udstrækning de samme regler og muligheder, som gælder for klubbens øvrige medlemmer. Alle børn i A-gruppen har en fast A-gruppe kontaktperson. Kontaktpersonerne udarbejder status og handleplaner for deres kontaktbørn. Handleplanerne, som kan være mål eller fokusområder, fungerer som den røde tråd i det daglige relationsarbejde. Disse mål og fokusområder kan være både individuelle og gruppeorienteret.

Mål

  • At alle FK A-gruppe børn forberedes på overgangen til JK, med udgangspunkt i tryghed, styrkelse af selvstændighed og opbygning af relationer til andre medlemmer.
  • At alle JK A-gruppe børn får alderssvarende udfordringer og mulighed for at videreudvikle deres sociale kompetencer, bl.a. ved at engagerer sig i længerevarende interessefællesskaber i eller uden for klubben.
  • At alle A-gruppe Unge efter 7. kl. vælger at fortsætte i UK, som selvstændige medlemmer.

Vision

At A-gruppepersonalet i samarbejde med det øvrige personale i huset skaber rammerne for at alle A-gruppe børn og unge oplever sig selv, som ligeværdige klubmedlemmer i Cassiopeia.