cassiopeia@frederiksberg.dk 38 211 260

Mobbepolitik og handleplan mod mobning i Cassiopeia

Cassiopeias definition af mobning (Frit efter Helle Raabøl Hansen):

“Mobning er en enkelt persons eller en gruppes systematiske forfølgelse af en enkelt person, hvor denne person er “tvunget” til at opholde sig.”

Mobning blandt børn skal forebygges og forhindres således at Cassiopeia er et sted hvor alle børn trives bedst muligt. Medarbejderne accepterer ikke at nogle børn mobbes og tager ansvar hvis mobning opdages. Forældrene til både mobbere og ofre skal kontaktes hvis mobning opdages. Medarbejderne skal løbende kvalificeres til den forbyggende indsats. Forældrene skal inddrages på forældremøder og opfordres til at engagere sig og tage ansvar. Medbestemmelse og klubråd bruges som metode til at forebygge mobning i klubben. Medarbejderne skal være synlige ansvarlige voksne mennesker i klubben. Forældrene til både mobbere og ofre skal kontaktes hvis mobning opdages. Medarbejderens støtte til offer ved indgriben overfor mobning.

Ved konstatering af tilfælde hvor der er tale om mobning søges det sikret at offeret ikke udsættes for yderligere mobning og omgang med udøveren / udøverne. Det kan f.eks. ske ved at sikre at de indblandede parter ikke samtidigt færdes i samme rum eller samme aktivitet. Offeret beroliges og forklares hvad der skal ske, vedr. kontakt etableringen mellem forældre til offer og udøver. Efter konfrontationen følger den ansvarlige medarbejder op på om mobningen er stoppet og kontakter forældrene senest 14 dage efter samtalen.

Gode råd til børn som chatter på Internettet på Cassiopeia:

 • Lav svære koder bestående af store og små bogstaver samt tal f.eks. CassioPeia2011, som kun du selv kender og lån eller giv aldrig dine koder til andre.
 • Husk altid at logge dig af fra de steder, du logger dig ind (msn,gosupermodel osv.), når du forlader computeren.
 • Afslør aldrig hemmeligheder om dig selv og andre.
 • Tænk over dit / jeres sprog, passer det til alle?
 • Hvis du oplever ubehagelige ting, som chikane og mobning, så fortæl det til en voksen.
 • Det er dig som styrer, både hvad du skriver og hvad du sender.
 • Tænk over hvad du skriver, det kan nemt blive misforstået.
 • Husk, at ting der skrives, ofte virker hårdere end når de siges.
 • Skriv ikke noget, du ikke selv ønsker at modtage.
 • Lad være med, at sende en besked, når du er vred. Vent til du har tænkt over det og er rolig. Vrede beskeder fortryder man ofte, men de kan ikke gøres om.
 • Gem beviser (evt. tilkald en voksen), hvis du er blevet generet.
 • Mød aldrig en ukendt person, du har lært at kende via Internettet.

Opdager it-koordintoren hjemmesider, der ikke er ordentligt beskyttet af voksne, vil siden uden videre blive lukket af via routeren.