cassiopeia@frederiksberg.dk 38 211 260

Cassiopeia fritids-Ungdomsklub er en del af Lindevangskolen. Cassiopeia modtager primært børn og unge fra Lindevangskolen og fra La Coursvej skole.

Cassiopeia har ansat en klubleder og en souschef, som udgør den samlet ledelse på Cassiopeia.

Klubbens leder er en del af ledelsestemaet på Lindevangskolen og er fast deltager i skolebestyrelsen.

Klubbens souschef deltager i ledelsesteamet på La Coursvej skole og deltager ligeledes i dennes skolebestyrelse.

Cassiopeia har et forældreråd. Der er valg 1 gang om året ved et forældremøde. Rådet består af forældre fra begge skoler og fra specialgruppen. Rådet er et høringsorgan. (kommissorium vedlægges)

Cassiopeia har ca. 30 pædagoger ansat, hvoraf 5 er specialpædagoger, da klubben har et heldagstilbud sammen med Lindevangskolen.

Klubbens pædagoger varetager understøttende undervisning på begge skoler og er en del af et eller flere teams i klubben.

Klubbens er opdelt i team således:

> Kreateam

> Rollespilsteam

> Sport&Leg team

> Musikteam

> Drama team.

> Medieteam

> X-gr team.

Klubbens pædagoger er også opdelt i skoleteams:

På Lindevangskolen:

De fleste pædagoger dækker en hel årgang og samarbejde med lærerne.

På La Coursvej skole:

De fleste pædagoger dækker to klasser på to forskellige årgange og har skemalagt samarbejde med lærergruppen.